Er vedbriketter farlig?

Hun mener det generelt ikke er farlig å bruke briketter. Men det er lurt å starte med opptenningsved og bruke maksimalt en brikett i timen. De fleste av vedbrikettene man får kjøpt i butikkene, inneholder overskuddsflis og enkelte kan også brennbart bindemiddel i seg.

Hvordan brenne ved mest effektivt?

Flammene på toppen sørger også for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like. Ved å bruke opptenningsbriketter, sikrer du rask nok antenning av opptenningsveden på toppen, og på den måten unngår unødvendig røyk i opptenningsfasen.

Hva skal man ikke fyre med?

Fyrer du med noe annet enn ved, kan det ødelegge både peisen og helsen din.

Følgende kan utløse giftige gasser ved forbrenning:

 • Melke- og eggekartong.
 • Isopor.
 • Behandlet tre.
 • Sponplater.
 • Matavfall.
 • Plast.
 • Gummihansker.

Er vedbriketter farlig? – Related Questions

Er det farlig å legge seg med fyr i peisen?

Kan man gå å legge seg med fyr i peisen? Det er trygt å forlate ovnen med fyr i, men noen gjør feil som kan forårsake pipebrann. – De setter trekken for lavt. Veden skiller ut avgasser og svevestøv, og det blir mye støv i pipa.

Kan ved bli for gammel?

Så lenge den ikke blir fuktig vil veden aldri bli ubrukelig.

Skal man fyre med full trekk?

God trekk er nødvendig. Det er lite lurt å strupe lufteventilen. Har du for lite trekk blir temperaturen inni ovnen for lav, veden brenner dårligere, og det soter mer.

Er det lønnsomt å fyre med ved?

Å fyre med ved gir både en lun varme og ekstra hygge i stua. Men visste du at det i tillegg kan gi en besparelse tusenvis av kroner i året i forhold til oppvarming med strøm? Det er et regnestykke som varmer! Statistisk sentralbyrå (SSB) bekrefter i sine analyser at strømprisen for husholdninger for tiden er rekordhøy.

Kan man fyre med epletre?

– Og om du skulle komme over en kubbe av epletre eller kirsebærtre, så vil du se dette enda tydeligere, du vil knapt kunne skjelne årringene. Slike treslag er seintvoksende, og energitette, sier Gjølsjø (se tabell). Grovt sett kan du si at de tunge treslagene som eik, ask, alm og bøk brenner saktere enn gran og furu.

Kan man fyre for hardt?

– Du må rett og slett tørke ut pipa, men husk at du ikke må fyre med ved for hardt siden deler av pipa da kan sprekke som følge av kondens som tvinges ut av materialet.

Hvilken temperatur tar tre fyr?

For å få det brennbare materialet til å brenne trengs det en viss tenntemperatur. Trevirke har en tenntemperatur på 280-340 grader celsius. Tenntemperatur er den laveste temperaturen et stoff må varmes opp til før det antenner uten tennkilde.

Hvordan få mest mulig varme ut av peisen?

Best mulig forbrenning er når nok luft tilføres tørre vedkubber i en moderne vedovn som sikrer god utbrenning. – Viktigste tiltak er stegvis lufttilførsel – avgassing av brenselet, kontrollert separat utbrenning i gassfase og heterogen forbrenning av trekullet. Isolering av brennkammeret gir økt forbrenningstemperatur.

Kan man fyre med koks i vedovn?

Hvem kan fyre med koks.

Svært mange boliger oppført før 1970 har ovner som er gogt egnet for koksfyring. Det er i den senere tid solgt ett stort antall “Ved” ovner som egentlig er koks / kombiovn. De fleste ovner /peiser med lukket brennkammer, kan med enkle tiltak brukes til koksforbrenning.

Kan man brenne papir i vedovn?

Kun fyr med ved og tennbriketter.

Ikke brenn juletrær, reklame, papp og julepapir. Juletrær kan bli en potensiell brannfelle. Treet er ferskt og har mye barnåler, noe som kan skape en eksplosiv brann som er vanskelig å kontrollere. Mye reklame og julepapir inneholder plast, og avgir giftige gasser.

Er kull og koks det samme?

Koks er brensel som framstilles ved tørrdestillasjon av steinkull. Kull er en fellesbetegnelse på en rekke karbonholdige organiske bergarter, stort sett dannet av planterester. Koks er lite benyttet i Norge men benyttes i stor utstrekning i andre land.

Hvordan unngå beksot?

Slik unngår du pipebrann
 1. Sørg for god lufting. God forbrenning krever mye luft.
 2. Ikke for mye eller fuktig ved. Hvis du fyller ovnen med ved og fyrer med lite trekk, dannes det beksot i skorsteinen.
 3. Hold pipa i orden. Det er ditt ansvar å sørge for å holde skorsteiner og ildsteder i orden.

Kan man forlate huset med fyr i peisen?

Vi anbefaler derfor å ikke reise bort hjemmefra eller å reise fra hytta mens det fremdeles er fyr i peisen. Peisen kan tette seg som følge av pipebrann, så selv om man ikke vet at man har hatt pipebrann, så vil du legge merke til det neste gang du fyrer opp.

Hvordan få veden til å brenne lenge?

Ved opptenning lønner det seg å holde ovnsdøra litt åpen et par minutter inntil trekken etablerer seg. Trekken øker når veden antennes og varm røykgass stiger opp i pipa. Hvis røykgassen er for kald blir trekken dårlig.

Kan pipebrann slukke av seg selv?

Kan pipebrann slukke av seg selv? Pipebrann er ikke noe man slukker selv. Bruk av vann nedi pipa kan være direkte farlig på grunn av den høye temperaturen i skorsteinen. Brannvesenet bruker spesielle slokkemidler ved slokking av pipebrann.

Hvordan vet man at man har pipebrann?

Tegn på pipebrann
 1. Høye knitrelyder fra skorsteinsrøret, omtrent som et stort bål.
 2. Mye tett og tykk røyk som kommer ut av ovnen/peisen eller skorsteinen.
 3. Flammer, eller partikler som har tatt fyr, som stikker opp fra skorsteinen.
 4. En intens og sterk varmelukt.
 5. Rumle- eller buldrelyder, omtrent som et godstog eller fly.
Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment