Er osp giftig?

Siden blad og bark av osp inneholder relativt lite salisylsyre, skal det godt gjøres å innta så store mengder at man opplever giftvirkning av drogene. Overforbruk kan imidlertid føre til kvalme og oppkast. Osp er kontraindikert ved overfølsomhet for salisylsyre og tendenser til magesår.

Hvor finner man osp?

Osp finner man i nesten hele Europa, i Asia og i Nord-Afrika. Den vandret inn i Norge like etter siste istid og er vanlig i hele landet fra fjord til 1200 moh.. og fra Lindesnes til Øst-Finnmark. Treslaget er utbredt over hele landet, men de største osperessursene finner du i Telemark og Agderfylkene.

Hva er osp på latinsk?

Populus tremula
Osp / Vitenskapelig navn

Er osp giftig? – Related Questions

Er osp bra ved?

De tresortene som egner seg minst for vedfyring er osp, gran og gråor, da disse brenner raskt opp og gir minst varmeutbytte pr. volum. Når du skal kjøpe ved, og du blir tilbudt blandingsved, lønner det seg å spørre om hvilke tresorter den inneholder, og gjerne fordelingen av dem.

Hvordan ser osp ut?

Bladene er som regel glatte, men kan ha fine hår. På oversida er bladene friskt grønne, men de er noe mer grågrønne på undersida. Bladstilken er lang, ofte like lang som bladenes diameter. Bladstilken er flattrykt på tvers av bladplata.

Hva kjennetegner osp?

Hjemsted/Opphav Osp er viltvoksende over hele Europa og Nord-Asia. Middels høyt løvfellende, rasktvoksende tre, opprette greiner, slank krone med nesten runde, skjelvende blad. Svært vindsterkt og nøysomt tre. Klimasone: H8.

Er ask og osp det samme?

Osp har små, nesten runde blader som skjelver ved det minste vindpust, ask har bladene parvis, bøk har grå stamme og blir meget store og gamle, lind har blader med hjerteform. Nå kan du åtte tresorter!

Hvordan bli kvitt osp?

Hvis du skal felle ei osp, så er det ringbarking som er tingen. Da skjærer man av barken og bastlaget, men veden må ikke skades. Når ospa begynner å lage rotskudd, er dette et tegn på at den sliter. Og den vil kanskje dø snart uansett, en kan se på det som en siste krampetrekning, for å få spredd sine gener.

Hvordan brenner osp?

Osp – tresorten fyrstikker er laget av. Årsaken er at osp brenner jevnt med rolig flamme og at treet er lett å dele jevnt. Brennverdien er ikke av de beste, men siden den er lett å kløyve gir den fin opptenningsved.

Hva bør man ikke fyre med?

Ildstedet
 • Ikke bruk for mye eller fuktig ved. Hvis du fyller ovnen med ved og fyrer med lite trekk, dannes det beksot i skorsteinen.
 • Kun fyr med ved og tennbriketter. Ikke brenn juletrær, reklame, papp og julepapir.
 • Rengjør ovnen/peisen. Det er viktig å rengjøre og sjekke at pakninger rundt døren er i orden.

Er det farlig å fyre med gran?

For grana spraker, og gnister slår alle veier. Da er bjørk best. Gran er fin både som opptenningsved og for å vedlikeholde varmen etter at du har fått god fyr.

Hvilken tresort gir mest varme?

Kongen på haugen er bøk, en skikkelig hardhaus som varmer godt. Bøk har brennverdi på rundt 3000 kwH per fastkubikk m3. Den vanligste tresorten vi bruker som fyringsved i Norge er bjørk, den gir 2650 kwH. Så har du de noe mykere treslagene som furu, gran og or på rundt 2200 kwH.

Hva brenner lengst av ved?

Resultatene viste at de tyngste treslagene hadde høyest brennverdi. – Helt på topp kom kristtorn, deretter barlind, bøk, eik, ask og så først rogn, litt over alm i brennverdi, forteller Gjølsjø. Kristtorn og barlind er arter som aldri blir noe særlig større enn 10-12 meter høye. – Men veden er svært tung og sterk.

Hvilken tresort mest av i Norge?

Trærnes ti på topp – i antall
 • Bjørk: 4,9 milliarder.
 • Gran: 3,2 milliarder.
 • Furu: 1,5 milliarder.
 • Gråor: 392 millioner.
 • Rogn: 327 millioner.
 • Selje: 152 millioner.
 • Osp: 121 millioner.
 • Hassel: 102 millioner.

Hvorfor brenner never så godt?

Forklaring: Neveren består av mange, tynne, lett brennbare lag. Når neveren antennes vil den krølle seg og nye deler av neveren blir eksponert for oksygen og varme og tar fyr.

Hva brenner best av bjørk og furu?

Gran og furu (nåletrær, bløte tresorter) er best. Bjørk, ask, bøk, lind, lønn og poppel (løvtrær, harde tresorter) kan også være egnet. Tyrived i furustubber og rotvelt brenner svært godt, men soter mye. Både tørr og frisk fjellbjørk er egnet.

Hvilket tre brenner lengst?

Resultatene viste at de tyngste treslagene hadde høyest brennverdi. – Helt på topp kom kristtorn, deretter barlind, bøk, eik, ask og så først rogn, litt over alm i brennverdi, forteller Gjølsjø. Kristtorn og barlind er arter som aldri blir noe særlig større enn 10–12 meter høye. – Men veden er svært tung og sterk.

Hvor mye energi gir 1 kg ved?

1 kg trevirke med 20 % vanninnhold har en brennverdi på ca 4,1 kwh. Hvis vanninnholdet reduseres til 15 % øker brennverdien til 4,4 kwh eller ca 7 %.

Hva er billigst varmepumpe eller ved?

Kort oppsummert betyr det at du kan spare noe ved å fyre med ved når strømprisene er høye på morgen og ettermiddag, om du kjøper ved i store volumer (for å få best mulig pris). Ønsker du å redusere strømkostnadene dine, lønner det seg å investere i varmepumpe, nye vinduer og lignende.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment