Er innboforsikring og husforsikring det samme?

Der en husforsikring dekker det utvendige har innboforsikringen ‘ansvar’ for det som befinner seg inne i boligen din. Ting som møbler, verdisaker og andre løse gjenstander som kan skades inngår i denne forsikringstypen. Innboforsikring er altså forsikring for eiendelene dine.

Når trenger man husforsikring?

Husforsikring – sikrer bygningen du bor i

Husforsikringen dekker skader på selve bygningen og det som er fastmontert, både utvendig og innvendig. For å sikre huset mot skader, naturskader og lignende, anbefales alle huseiere å ha en god husforsikring.

Hva er inkludert i innbo?

Eksempler på innbo er møbler, klær, elektrisk utstyr, bøker, sykler, verktøy osv. Ting som står lagret i kjeller, loft og garasje regnes også som innbo. Innboforsikring dekker verdien på innboet hvis det skulle skje noe, mens husforsikring dekker selve bygningen og det som er montert fast i bygningen.

Er innboforsikring og husforsikring det samme? – Related Questions

Hvem trenger innboforsikring?

Hvem gjelder den for? Forsikringen gjelder for forsikringstaker, ektefelle, samboer med felles adresse i folkeregisteret. I tillegg gjelder den for barn som bor hjemme, eller barn som på grunn av utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet.

Hva dekkes av husforsikring?

Husforsikringen dekker skader på bygningen og det som er fastmontert. Du kan velge mellom topp og standard.

Hva dekker husforsikringen?

DekningerStandardTopp
HuseieransvarInntil kr 5.000.000Inntil kr 5.000.000
RettshjelpInntil kr 100.000Inntil kr 100.000
Brannskader
Vannskader

Hva dekker innboforsikring LO?

Vi dekker innbo og løsøre inntil 100 000 kr per flyktningfamilie. Dekningen gjelder inntil videre.
  • Enkeltgjenstander eller samlinger verdi over 300.000.
  • Smykker og gull verdi over 300.000.
  • For visse skader og objekter er erstatningsbeløpet begrenset.

Er det forskjell på innbo og løsøre?

Innbo er gjenstander som naturlig hører til inne i et hus. Både veggfaste og løse gjenstander kommer inn under begrepet innbo, men noen fastmonterte ting kan også falle inn under boligen. Løse gjenstander som sykler, plenklippere, snøfresere og hagemøbler kalles ofte for løsøre.

Hva dekker innbo pluss?

PF Innbo Pluss dekker skade og tap av innbo/løsøre på forsikringsstedet ved brann, vannskade og tyveri/innbrudd, samt ved kaskoskader. Forsikringen gjelder for medlem, ektefelle/samboer og andre medlemmer av den faste husstand.

Er mobil innbo?

Ja, standard innboforsikring dekker både tyveri og skader på mobil, pc og nettbrett. For å også være sikret mot uhellsskader i og utenfor boligen din, må du velge topp innboforsikring. dekker som hovedregel tingene dine ved brann, tyveri og vannskade.

Hva er normalt å ha i innboforsikring?

Hvis du forsikrer innboet ditt for 500.000 kroner, vil prisen vanligvis ligge et sted mellom 500 og 1.500 kroner per år. Skal du ha en innboforsikring som dekker over 2 millioner kroner, kan prisen variere mellom alt fra 1.000 til over 4.000 kroner i året.

Hvor mye bør man ha i innboforsikring?

Innboforsikringhvor høy forsikringssum trenger du? Det finnes ingen enkel fasit på dette. Hvor mye forsikring du trenger avhenger helt av samlet verdi på det du eier og på hvilken standard du har. Tenk deg at det skjer en totalskade hjemme hos deg, og at alt du har må erstattes.

Hva skjer hvis man ikke har innboforsikring?

Dersom du ikke har innboforsikring, og det oppstår brann, vannskade eller noe annet som skader eiendelene dine, får du ikke dekket tapet. – Innbo er alt som ikke er fastmontert i hjemmet, for eksempel møbler, elektronikk, klær, sportsutstyr og pyntegjenstander.

Hvorfor bør leietaker ha innboforsikring?

Du eier ofte mer enn du tror. Om alle tingene dine blir tapt vil det koste mye å kjøpe alt på nytt. En innboforsikring vil hjelpe deg med alt fra skader på tingene dine ved brann- og vannskader til tyveri av ting fra bod og leilighet.

Er kjøkken innbo?

Ting som gulv, varmepumpe, kjøkkeninnredning og integrerte hvitevarer er ikke ansett som innbo, men som en del av huset. Har du hatt skade på disse tingene er det som hovedregel husforsikringen som dekker dette.

Kan utleier kreve innboforsikring?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Utleier har lov til å kreve at du skal ha innboforsikring. Det er for øvrig en svært god investering for deg.

Er innboforsikring knyttet til adresse?

Innbo Ung sikrer ting som sykkel, elektronikk, møbler og klær hvis boligen blir utsatt for tyveri og/eller brann- eller vannskade – eller om du er uheldig og mister mobilen eller datamaskinen i gulvet. Forsikringen er personlig, og ikke knyttet til boligen. Derfor slipper du å melde fra til oss når du flytter.

Kan utleier kaste meg ut uten grunn?

For at utleier skal kunne kreve utkastelse, må det foreligge tvangsgrunnlag. Utleier kan aldri kaste ut leietaker på egen hånd.

Hvilke forsikringer må man ha på leilighet?

Bor du i leilighet i blokk er du dekket av en egen type husforsikring gjennom sameiet eller borettslaget. Du trenger i så fall bare innboforsikring.

Er det nødvendig med boligselgerforsikring?

Selv om de fleste som selger boligen sin heldigvis ikke får bruk for boligselgerforsikringen sin, sier vi at det er en nødvendig forsikring. Det kan virke dyrt å betale så mye for noe man ikke får brukt for, men konsekvensene kan bli store uten den.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment