Er det lov å montere vedovn selv?

Når det gjelder vedfyrte ildsteder, så er svaret på dette spørsmålet ja! Det er fullt lovlig å gjøre dette selv. Det er heller ikke søknadspliktig å installere et nytt ildsted til en eksisterende pipe. Det er derimot krav til hvordan jobben skal utføres, slik at brannsikkerheten ivaretas.

Er det lov å montere en gammel vedovn?

Sintef-forskeren forteller at det per i dag ikke er ulovlig å selge gamle ovner. Men det er ikke lov å montere gamle ovner med unntak av de som har antikvarisk verdi – altså de som er produsert før 1940 – og som plasseres i et tilsvarende miljø.

Hva koster det å få montert peisovn?

Grunnpris Montering: 6900,-

Vi leverer og monterer gjerne din nye ovn. Har du et ildsted du ønsker å få montert forskriftsmessig? Vi tar gjerne jobben!

Er det lov å montere vedovn selv? – Related Questions

Er ildsted søknadspliktig?

Departementet har bestemt i SAK10 § 4-1, bokstav d, nr 5, at «Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller brann celle.» ikke krever søknad/tillatelse. Dette innebærer ikke at du kan gjøre som du vil når du installerer, reparerer eller endrer et ildsted.

Kan man forlate huset med fyr i peisen?

Vi anbefaler derfor å ikke reise bort hjemmefra eller å reise fra hytta mens det fremdeles er fyr i peisen. Peisen kan tette seg som følge av pipebrann, så selv om man ikke vet at man har hatt pipebrann, så vil du legge merke til det neste gang du fyrer opp.

Hvem kan montere en peisovn?

– Det er ingen formalkrav for hvem som kan gjøre den jobben, men det må være en som har fagkunnskap, sier Tom Erik Galambos. Galambos er senior rådgiver i Brannvernforeningen. Han sier at hvem som helst kan installere en vedovn. Men de anbefaler å la en sertifisert installatør gjøre jobben.

Hvordan legge opp i peisen?

Da er det på tide med fyr i peisen!
  1. Sørg for at alle ventiler i ovnen er åpne så det blir godt med trekk når du fyrer.
  2. Legg så et lag med opptenningsved oppå vedkubbene, gjerne 2-3 lag.
  3. På toppen av laget med opptenningsved legger du et par opptenningsbriketter.
  4. Siste steg er enkelt, tenn på og lukk døren.

Hva er forskjellen på ovn og peis?

Normalt er en peisinnsats murt inn i en omramming av mur eller betong. Før var det vanlig med åpen peis med flyttbart gitter, mens i dag er det vanlig med glassdør. En typisk vedovn er i støpejern, og har ikke glassdør så du kan se flammene. Ofte er det kokeplate på toppen og dekorasjoner på sidene av skog og troll.

Hvordan få mest mulig varme ut av peisen?

Skaff deg ny ovn

Åpne peiser kan i verste fall gi så lite som 10 prosent varme fra energien som forbrennes i veden, mens lukkede ovner med ny teknologi har inntil 85 prosent effekt. – Man bør skaffe seg en rentbrennende ovn. Den slipper ut mindre farlige gasser og er mer effektiv.

Skal veden stå eller ligge i peisen?

Skal veden stå eller ligge i peisen? Plasser veden liggende, da utnytter du brennverdien i veden bedre. Bruk aldri parafin, tennvæske eller lignende til opptenning.

Er vedfyring lønnsomt?

Siden det meste av strømmen vi bruker i boligen går til oppvarming vil vedfyring være et økonomisk godt alternativ selv med statens strømstøtte. Ifølge Norsk Varme – bransjeforeningen for miljøvennlige ildsteder og skorsteiner, er det lønnsomt å fyre med ved når strømprisene stiger.

Skal man fyre med full trekk?

God trekk er nødvendig. Det er lite lurt å strupe lufteventilen. Har du for lite trekk blir temperaturen inni ovnen for lav, veden brenner dårligere, og det soter mer.

Kan man fyre med koks i vedovn?

Hvem kan fyre med koks.

Svært mange boliger oppført før 1970 har ovner som er gogt egnet for koksfyring. Det er i den senere tid solgt ett stort antall “Ved” ovner som egentlig er koks / kombiovn. De fleste ovner /peiser med lukket brennkammer, kan med enkle tiltak brukes til koksforbrenning.

Hva bør man ikke fyre med?

Ikke bruk papp, papir eller behandlet tre. Partiklene fra materialene kan sette seg fast i luftekanalen, som kan tettes. Når du skal fyre er det veldig viktig at veden er tørr. — Alt av ved kan brukes, det viktigste er at veden er tørr.

Kan det bli for varmt i peisen?

– Ja, det er faktisk mulig. Spesielt hvis du har en ovn av litt billigere type. Da er kanskje ikke stålkvaliteten like god som i en dyrere ovn. Fyrer du hardt med tørre bygningsmaterialer og holder flammen i full effekt over lang tid kan det bli for høy temperatur i ovnen.

Kan man brenne papp i peisen?

Kun fyr med ved og tennbriketter.

Ikke brenn juletrær, reklame, papp og julepapir. Juletrær kan bli en potensiell brannfelle. Treet er ferskt og har mye barnåler, noe som kan skape en eksplosiv brann som er vanskelig å kontrollere. Mye reklame og julepapir inneholder plast, og avgir giftige gasser.

Hvordan fyre for å unngå pipebrann?

Det er noen enkle huskeregler for å unngå pipebrann;
  1. Ha god trekk, tørre vedkubber og skikkelig fyr.
  2. Del opp kubbene om de er store.
  3. Pass på å ha godt med trekk i pipa.
  4. Bruk tennbriketter fremfor papir for opptenning.
  5. Juster trekken mer ned når veden har tatt ordentlig fyr.
  6. Pass på at veden bør brenne, ikke bare ulme.

Hvordan fyre mest effektivt med ved?

Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like.

Hva skjer om man fyrer med våt ved?

Det er viktig at du aldri fyrer med fuktig ved, både for deg, økonomien din og miljøet. Vedkubber er ikke like effektivt å fyre med når det er vått, og samtidig forurenser det mer enn tørr ved og det skaper mer sot i skorsteinen, noe som kan føre til pipebrann.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment