Er det lov å montere vedovn selv?

Når det gjelder vedfyrte ildsteder, så er svaret på dette spørsmålet ja! Det er fullt lovlig å gjøre dette selv. Det er heller ikke søknadspliktig å installere et nytt ildsted til en eksisterende pipe. Det er derimot krav til hvordan jobben skal utføres, slik at brannsikkerheten ivaretas.

Hvem kan godkjenne nytt ildsted?

Ved installasjon av nytt ildsted er det eiers ansvar å melde fra til kommunen. Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av vedfyrte ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår.

Hvordan få godkjent ildsted?

Hvis en monterer ildsted selv i et nytt hus må en sørge for å få ildstedet godkjent av en feier, murer eller annen fagmann. Kopi av godkjenningen må sendes til kommunen, og originalen må oppbevares sammen med bruksanvisning for det aktuelle ildstedet.

LES DETTE:  Hvordan fungerer solcelle lys?

Er det lov å montere vedovn selv? – Related Questions

Hvem kan sette inn vedovn?

– Det er ingen formalkrav for hvem som kan gjøre den jobben, men det må være en som har fagkunnskap, sier Tom Erik Galambos. Galambos er senior rådgiver i Brannvernforeningen. Han sier at hvem som helst kan installere en vedovn. Men de anbefaler å la en sertifisert installatør gjøre jobben.

Er peis søknadspliktig?

Installering, endring og reparasjon av ildsted som ovn og peis i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt søknadsplikt. Unntaket gjelder bare selve ildstedet. Bygningens vernestatus kan begrense hva som er tillatt å gjøre.

Hvem godkjenner peis?

– Det aller viktigste du må vite når du skifter ut et ildsted er at kommunen der du bor skal godkjenne det du har gjort. Det forteller Stian Gaathaug hos Mur og Pipeservice i Drammen, som har lang erfaring med å skifte ut ildsteder.

Hva er godkjent som brannmur?

Byggregler for brannmur

Brannmur kan bygges opp av Lecablokker eller tilsvarende produkt, murstein (teglstein), Siporex eller tilsvarende produkt. Den må være minimum 10 cm tykk, og forsiden må pusses. Den kan dekkes til med keramiske fliser eller naturstein, eller den kan males med egnet maling eller slemmes/pusses.

Hva skal til for å få fyringsforbud?

Hvis feieren finner feil ved fyringsstedet som åpenbart kan føre til brann, kan det gis fyringsforbud med øyeblikkelig virkning. Fyringsforbudet skal være skriftlig, og skal begrunnes. Det skal også opplyses om klageadgang, klageinstans, og klagefrist.

Hvem kan montere stålpipe?

Enkel montering

Fagfolk kan montere en stålpipe i løpet av en dag – og det gjør naturlig nok at monteringen blir vesentlig rimeligere enn ved andre løsninger. Obs BYGG har også prisløfte, slik at du alltid kan være sikker på at du får den beste prisen på produktene.

LES DETTE:  Når skal man stille klokka til vintertid?

Er montering av stålpipe søknadspliktig?

En huskeregel som nevnes i praksis er at dersom du må gå gjennom taket, så er tiltaket søknadspliktig. For eksempel en stålpipe i eksisterende skorstein. En huskeregel som nevnes i praksis er at dersom du må gå gjennom taket, så er tiltaket søknadspliktig.

Kan en montere stålpipe selv?

Kan jeg montere stålpipe selv? Montering av stålpipe er et tiltak som skal meldes til kommunale styresmakter sammen med en samsvarserklæring for utført montering. For hytter og fritidshus kan reglene variere noe, men sjekk dette med kommunen din dersom du er i tvil.

Hvor mye koster det å montere stålpipe?

Snittpris på en stålpipe er ca kr 25.000,- men avhening av tak, etasjer, forskyvninger og overganger. Forbehold om prisendringer. Montering/service: Vi har en dyktig montør/servicemann og tilbyr montering av vedovner /peiser, låser / beslag og hytteprodukter.

Er ny pipe søknadspliktig?

Oppføring av ny skorstein er søknadspliktig arbeid. Dette gjelder også hvis det er en eldre skorstein som rives for å bygges opp på dersom den rives til under taket (kun rivning og gjenoppbygging av skorstein over tak regnes som vedlikehold og er ikke søknadspliktig).

Hva koster det å legge inn rør i pipen?

Vanlig pris ligger erfaringsmessig et sted mellom 25.000 og 40.000 kroner, sier Hansen. Man fører kjeramiske rør ned i pipa, eller stålforinger. – Jobben tar vanligvis et par dager.

Er det påbudt med pipe i hus?

Med de nye energikravene ble det innført et krav om at boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Skorstein skal oppføres som en varig løsning, tilrettelagt for eventuell senere montering av ildsted i hver enkelt boenhet. Kravet er beskrevet i § 14-4, fjerde ledd i byggteknisk forskrift.

Hva er forskjellen på skorstein og pipe?

I nyere tid er betydningen utvidet til også å gjelde røykpipen over tak.. Skorsteinen var opprinnelig ildstedet inne i bygningen, mens pipen betegnet røykrøret videre gjennom huset og taket.

Kan jeg rehabilitere pipe selv?

Hvem skal gjøre jobben

Rehabilitering av en pipe gjøres av fagfolk. Forut for en piperehabilitering har det gjerne vært en inspeksjon fra det lokale feiervesenet. Sprekker og andre uregelmessigheter i røykkanalen er typiske årsaker til at det gjøres utbedringer.

Er det lov å kle inn pipe med gips?

Skorsteinen kan også pusses, slemmes eller males. (Der det er papirtapet må avstandskravene til ildsted, sotluke og røykrør opprettholdes). Materialene må limes direkte på skorsteinens ytterflate uten plater e.l. under (heller ikke gips).

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment