Er det lov å ha luftpistol?

Luft- og Fjærvåpen (luftgevær og luftpistol med cal. 4,5), softgun og paintball våpen kan erverves (kjøpes) uten politi tillatelse. Men det kreves at du har fylt 18 år.

Hva er en gasspistol?

Luftpistol er et skytevåpen som bruker komprimert luft eller gass (som oftest karbondioksid, CO₂) for å drive frem prosjektilet. Luftpistoler som bruker gass omtales tidvis som «gasspistol».

Er det lov å ha luftpistol? – Related Questions

Hvor er det lov å skyte med luftpistol?

Det er etter dette først og fremst på skytebaner og på litt avsideliggende private områder det er lovlig å bruke luftvåpen. Luftvåpen med grovere kaliber enn 4,5 mm krever våpentillatelse, se våpenforskriften § 23. Dette gjelder ikke for paintballvåpen og air soft gun.

Er det lov å eie softgun?

I dag er det ingen forbud mot airsoftvåpen i Norge. Det er derfor tillatt å eie, kjøpe, selge, importere og bruke airsoftvåpen. Airsoftvåpen oppfattes i Norge som et våpen og omfattes av Våpenloven og Våpenforskriften, og som på andre våpen er det 18 års aldersgrense på airsoftvåpen i Norge.

Hva er blowback på airsoft?

Blowback – En funksjon på mange softgun pistoler (og noen rifler) som gjør at sliden skyves tilbake når et skudd blir avfyrt. Dette er for å få økt realisme som gjør at du føler et “kick” som om du skyter et ekte våpen.

Er airsoft pistol lovlig i Norge?

I Norge kan hvem som helst over 18 år kjøpe, eie og bruke en softgun. Personer under 18 år kan bruke softgun under oppsikt av en over 18 år, men kan ikke kjøpe eller eie.

Er luftvåpen registreringspliktig?

Registreringsplikt for luftvåpen

Fra og med 1. januar 2000 er det innført registreringsplikt for luft- og fjærvåpen som har en anslagsenergi på 10 joule eller mer, målt fire meter fra våpenets munning. For hel- og halvautomatiske luft og fjærvåpen er kravet 3 joule.

Kan jeg spille airsoft i skogen?

For å skyte med airsoft-våpen ute i skog må du ha tillatelse av grunneier, enten det er kommunen eller privat. For å være sikker på at du ikke bryter loven kan det være lurt at du på forhånd kontakter ditt lokale politikontor. Norges Airsoftforbund kan nok også gi deg veiledning hvis du kontakter dem.

Hvor gammel for å skyte med pistol?

Fra fylte 17 år kan alle konkurrere med våpen i grovere kaliber. Alle under 18 år må ha tillatelse fra foresatte for å kunne delta eller melde seg inn i pistolklubb. Hvis du har tillatelse fra dine foreldre kan du altså bli medlem i en pistolklubb. Du kan imidlertid ikke eie egen pistol før du har fylt 21 år.

Kan man kjøpe luftgevær?

Våpenforskriften § 23 viser til at det er 18 års aldersgrense for kjøp av luftgevær eller luftpistol med kaliber 4,5. Du kan derfor kjøpe deg et slikt luftgevær uten å søke politiet om tillatelse. Du trenger heller ikke være med i noen våpenklubb for å eie et slikt luftgevær.

Kan man dø av å bli skutt med luftgevær?

Luftpistoler kan føre til permanent ødeleggelse av øynene, kjøttsår med tilhørende blyforgiftning, og prosjektiler ifra geværer kan penetrere langt under huden og føre til indre blødninger eller dødsfall. Luftvåpen kan også drepe om skuddet er velplassert. Derfor er også bruk strengt regulert.

Kan man skyte med luftgevær i skogen?

Husk at det er forbudt å bære skytevåpen på offentlig sted. Dette gjelder også luftvåpen.

Er det lov å skyte skjærer med luftgevær?

Det er ikke lov til å skyte kråker eller andre dyr med luftgevær. Dette følger av viltloven § 20. Når det gjelder aldersgrensen må man være 18 år for å ha luftgevær. Dette gjelder også for de luftgeværene det står at passer til barn og ungdom.

LES DETTE:  Hvordan bore hull i betongvegg?

Hva er straffen for å skyte noen?

Straffen er fengsel fra 3 inntil 10 år dersom handlingen som nevnt i § 155 består av å avfyre skytevåpen eller bruke sprengstoff eller annet redskap som er egnet til å volde fare for betydelig skade på kropp, og den offentlige tjenestemannen er polititjenestemann eller annen offentlig tjenestemann som utøver

Er det lov å skyte noen i selvforsvar?

Å skyte noen i selvforsvar, er det som i straffeloven § 18 kalles å handle i “nødverge”. Dette er en handling som anerkjennes som lovlig, og som ikke anses som straffverdig. I Norge skal det likevel ganske mye til før en ellers straffbar handling er lovlig på grunn av nødverge.

Kan man skyte med luftgevær i hagen?

Reglene om bruk av våpen finnes i våpenloven og våpenforskriften . Det kreves våpentillatelse for å ha våpen. Dette gjelder også luftgevær (som har grovere kaliber enn 4,5 mm), og også ved bruk på hytta og i hagen. Formålet med kravet om våpentillatelse er å hindre at personer som ikke er egnet til det har våpen.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment