Er det lov å bygge åpen peis?

Forbudet gjelder bruk av ildstedet. Det er altså ikke forbudt å ha det i huset. Ønsker du fortsatt å ha den gamle ovnen eller peisen, må den kobles fra eller sikres mot bruk.

Hva kan man gjøre med gammel peis?

Hvis du har en gammel ovn eller peis hjemme, så gjør du miljøet en stor tjeneste ved å bytte til en rentbrennende variant. Ren forbrenning betyr at ovnene har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner opptil 90% av gassene og partiklene i røyken til varme.

Hvordan fyre i åpen peis?

Når du skal fyre i peisen er det viktig at du bruker rikelig med ved, slik at du får opp temperaturen raskt. Bruk gode og tørre vedkubber, litt opptenningsved og et par tennbriketter. Åpne avgasspjelet, legg i ved og tenn på. – Vi anbefaler at du tenner bålet fra toppen.

LES DETTE:  Kan man montere Yale Doorman selv?

Er det lov å bygge åpen peis? – Related Questions

Er det farlig å legge seg med fyr i peisen?

Kan man gå å legge seg med fyr i peisen? Det er trygt å forlate ovnen med fyr i, men noen gjør feil som kan forårsake pipebrann. – De setter trekken for lavt. Veden skiller ut avgasser og svevestøv, og det blir mye støv i pipa.

Skal veden stå eller ligge i peisen?

Plasser veden liggende, da utnytter du brennverdien i veden bedre. Bruk aldri parafin, tennvæske eller lignende til opptenning.

Skal man lukke spjeldet?

Sørg for nok luft

Først når ildstedet er varmt etter ca. 15 minutter, reguleres ventilene ned. Men det er viktig å ikke stenge spjeldet så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlig flamme.

Hvordan få god trekk i pipa?

Med en røyksuger montert på toppen av pipa kan du med et tastetrykk sørge for at sot og røyk trekkes opp og ut. Resultatet er optimal trekk i pipa og en stabil flamme i peisen. Du vil også en mer effektiv utnyttelse av veden og spare opptil 15 prosent av det totale vedforbuket ditt.

Kan man ha peis uten pipe?

En peis uten pipe er perfekt for de som ønsker seg peis, men ikke har pipeløp. Peisene brenner på rent brennstoff som ikke er farlig for inneklima eller miljøet. Flere av peisene kan du enkelt installere selv, og er perfekt egnet for de som bor i leilighet, men likevel drømmer om peiskos.

Hvorfor soter glasset på peisen?

Sot oppstår når det er manglende tilgang på oksygen i peisen. Da er det en ufullstendig forbrenning i peisen. Når veden ikke forbrennes godt nok blir det mye sot og svevestøv. Ved å sørge for god kvalitet på veden og riktig tilgang på oksygen vil forbrenningen øke og dermed redusere mengden med sot.

Kan det bli for varmt i peisen?

– Ja, det er faktisk mulig. Spesielt hvis du har en ovn av litt billigere type. Da er kanskje ikke stålkvaliteten like god som i en dyrere ovn. Fyrer du hardt med tørre bygningsmaterialer og holder flammen i full effekt over lang tid kan det bli for høy temperatur i ovnen.

Hvor ofte må man fjerne aske?

Aske kan inneholde glør inntil tre dager etter du har brukt et ildsted. Den må derfor håndteres på en trygg måte. Ikke bruk vanlig støvsuger; det er brannfarlig og asken inneholder små partikler som kan ødelegge selve støvsugeren. For trygg fjerning av aske skal du bruke enten en bøtte i metall eller askesuger.

Hvorfor ikke støvsuge aske?

Aldri bruk din ordinære støvsuger – Det kan bli dyrt. Skulle det være glør igjen i asken kan disse ta fyr i støvsugerposen. I tillegg er askestøv såpass fint at det kan komme igjennom filteret i støvsugere og dermed inn i selve motoren hvor det kan oppstå skader.

Hva gjør man med aske fra peisen?

Kastes med restavfallet

Aske skal sorteres som restavfall, og ikke blandes med matavfallet.

Kan aske brukes i kompost?

Treaske fra vedovn, komfyr og kamin, men ikke i for store mengder – maks 2 dl per 100 liter kompost. Strø i stedet asken ut over plenen; der gjør den bedre nytte for seg, siden den motvirker forsuring og mosevekst. Unngå aske fra kull, koks og sigaretter. Alle typer bark kan legges i komposten, men må finfordeles.

LES DETTE:  Kan fryser stå ute om vinteren?

Er kaffegrut gjødsel?

Gjødsle plantene med kaffegrut

Kaffegrutens pH-verdi er på mellom 6,2 – 6,6 som gir planter i bed og potter god næring – spesielt de som krever sur jord. Kaffegrut er sterke saker, så ikke gjødsle potteplanter mer enn 2 ganger i året og uteplanter 4-6 ganger.

Hvor lenge kan aske brannfarlig?

Varm aske og sot må avkjøles i over 12 timer i en ikke-brennbar beholder, før den kan tømmes over i en plastpose og kastes i restavfallet. En god regel er å tømme litt vann over asken. For å avkjøle asken legger du den i en solid beholder av stål eller annet ildfast materiale.

Hvor kaster man aske fra peisen?

Aske sorteres som restavfall (fuktes godt)

Aske skal sorteres som restavfall. Når du kaster aske i bosset er det fint om du fukter asken med vann før du knyter en solid dobbelknute på posen.

Kan man bruke aske som gjødsel?

Bruk aske som gjødsel

Treaske er fin gjødsel i hagen. Den er rik på kalk og kalium, og kan brukes på gressplenen i stedet for innkjøpt dolomittkalk. Dosering: inntill 10-15 kg pr 100 kvadratmeter. Aske er veldig basisk, og må ikke brukes til planter som trives i sur jord.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment