Når må man ha lysgrav?

Når du har behov for mer lys, eller når kjelleren ligger lavt i forhold til bakkenivået utenfor, er en lysgrav en god løsning. Dette er en utgraving ned i bakken, som gjør at du kan få inn et vindu som ligger under bakkenivå, men som samtidig kan fungere som rømningsvei.

Hvor dyp må en lysgrav være?

En lysgrav må være utformet slik at den ikke gjør det vanskelig å rømme gjennom kjellervinduet. Lysgraven kan derfor ikke være mer enn 1,0 m dyp, dersom det ikke er gjort spesielle tiltak for å lette rømningen. Når vinduet er åpent det ikke sperre for muligheten til å rømme.

Er det lov å ha soverom uten vindu?

33, med ikrafttreden 1. juli 1997, og med senere endringer, har hovedregelen vært at i oppholdsrom skal minst ett vindu eller en dør mot det fri kunne åpnes. I rom hvor vinduer er uønsket utfra bruken, skal det være annen tilsvarende mulighet for forsert ventilasjon, jf.

Når må man ha lysgrav? – Related Questions

Hvor stort må et vindu være for å være rømningsvei?

Gjennom vindu

Hvis det er mindre enn 5 meter ned til bakken kan du bruke vindu eller balkong som rømningsvei. Åpningen i vinduet må være minst 0,5 meter bred og minst 0,6 meter høy. Summen av bredde og høyde skal være minst 1,5 meter.

Hvor stort må et kjellervindu være?

Kjellervinduet har krav om minimum fri høyde på 60 cm og fri bredde på 50 cm bredde, samtidig summen av bredde og høyde være minst 1,5 meter. Skal et kjellervindu brukes som rømningsvei, det for eksempel ha minst 70 cm høyde om det har en bredde på 80 cm for å være godkjent.

Hvor bred må en rømningsvei være?

Samlet fri bredde i rømningsvei må minimum være 1 cm per person, men uansett minst som angitt i nr. 4 a og b. For dimensjonerende persontall vises til § 11-13 Tabell 3. I byggverk i risikoklasse 1, 2, og 4 fri bredde i rømningsvei være minimum 0,86 meter.

Hva er krav til rømningsvei?

I byggverk i risikoklasse 1, 2, og 4 må fri bredde i rømningsvei være minimum 0,9 m. I byggverk i risikoklasse 3, 5 og 6 må fri bredde i rømningsvei være minimum 1,2 m. Unntak gjelder boliger i risikoklasse 6 i samsvar med § 11-2 Tabell 1, hvor fri bredde kan være minimum 0,9 m.

Er takvindu godkjent rømningsvei?

Rømningsvindu må stå i vertikal vegg, takvindu tilfredsstiller ikke kravet til rømningsvei.

Hva skal til for å få godkjent soverom?

I følge Teknisk forskrifts krav til rom for varig opphold må rom ha et volum på minst 15 m3. Rom for varig opphold skal ha en takhøyde på minimum 2,4 m. Det anbefales at rommet er minst 7 kvm stort. Rommet skal ha vindu og utsyn.

Hva defineres som rømningsvei?

Rømningsvei er forbindelse mellom rom i en bygning og den vei som kan benyttes for evakuering i tilfelle av brann.

Hvilke rom må ha rømningsvei?

Det er ikke krav til at ethvert soverom skal ha vindu som rømningsvei. Iht. dagens regelverk skal det fra branncellen (boligen/leiligheten) være tilgang til to uavhengige rømningsveier eller direkte tilgang til sikkert sted. Utover dette minst annethvert rom for varig opphold ha rømningsvindu.

Hva menes med tilgjengelig tid til rømning?

Tilgjengelig rømningstid er tiden fra en brann oppstår til forholdene blir kritiske. Nødvendig rømningstid er tiden det tar å rømme et byggverk. Sikker rømning forutsetter at tilgjengelig rømningstid er vesentlig lengre enn nødvendig rømningstid.

Når må du ha brannstige?

Eksempel: fra 2. etasje i en bolig skal du ha altenativ rømning på annenhvert rom. Dette kan være brannstige, utvendig trapp, taustige eller lignende. Er det over 5 meter fra underkant av vindu til bakkeplan, er det krav om brannstige med ryggbøyle eller godkjent utvendig trapp.

Hva er brannskille mellom leiligheter?

BRANNSKILLE: Det skal være brannskille mellom leiligheter horisontalt og vertikalt. Dette gjelder for boliger til og med tre etasjer. Er det mer enn tre etasjer som er innredet med boligfunksjoner, må det foretas brannprosjektering.

Hvordan få godkjent soverom på loft?

Mange er ikke klar over det, men omgjøring av loftsrom eller bod til boligrom er bruksendring, og bruksendring er søknadspliktig. Huseieren må derfor søke kommunen og få godkjenning før loftet tas i bruk som bolig. Søknadsplikten gjelder uavhengig av om rommene er til eget bruk eller til utleie.

Hvor mange brannslukningsapparat må man ha?

Alle boliger og fritidsboliger skal ha godkjent slokkeutstyr. Det er eier som har ansvaret for at boligen er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr: Pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pulver.

Hva er best pulver eller skum?

Brannvesenet anbefaler pulverslokker med høyest klasse som i dag er 55 A for å få best slokkeeffekt.

Hva skal ABC pulver ikke brukes til?

Pulver kan brukes på de aller fleste type branner, men ABCpulveretikke brukes på spenning over 1000 V.

Kan man bruke pulverapparat mot oljebrann?

Pulverapparat med ABC-pulver er den mest allsidige håndslukker. Den kan brukes til slokking av nesten alle typer branner. ABC-håndslokker kan slukke effektivt både A- og B-branner, dvs slukke-effekten i porøse stoffer som tre, papir samt olje og bensin. Med pulverslukker kan du også slukke brann i elektriske anlegg.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment