Hvordan isolere innvendig kjeller?

Under kjellervegg legges XPS (Ekstrudert polystyren) og 100 mm drenerende masser. Støpereir, hull etter bindere etc. tettes igjen utvendig, og det kan også benyttes grunnmursplater av plast med knotter som ekstra fuktsikring. Murte vegger må pusses eller slemmes på begge sider, selv om det benyttes innvendig isolasjon.

Hvordan isolere innvendig murvegg?

Ved innvendig isolasjon bør man bruke en dampsperre. Trykkfaste isolasjonsplater av polystyren kan limes og festes mekanisk til innerveggen. Platene må overflatebehandles eller kles inn med brannsikkert materiale. Mørtler tilsatt isolerende areogel påføres direkte på murveggen.

Hvor mye isolasjon i kjellervegg?

Så langt det er mulig, bør du derfor legge så mye som mulig av isolasjonen på utsiden av kjellerveggen. Byr det på vanskeligheter å komme til utenfra, bør likevel minimum ⅓ av isolasjonen legges utvendig. Ved rom som blir mer utsatt for fukt, som badstue, bad eller vaskerom anbefales minimum ⅔ utvendig isolasjon.

Hvordan isolere innvendig kjeller? – Related Questions

Hvordan tørke opp fuktig kjeller?

Slik tørker du ut en fuktig kjeller
  1. Fjern alt av treverk og tepper, etc. Alt som er plassert inntil eller montert på grunnmuren gjør tørkejobben vanskeligere.
  2. Åpne opp alle luker! Frisk luft er din beste venn.
  3. Plasser varmeovn og avfukter i kjelleren.
  4. Kontroller avfukter jevnlig.

Kan man bruke isopor i gulv?

Sundolitt EPS / Isopor kan brukes til isolasjon i alle typer gulv, vanligvis med påstøp oppå. Dette gir høyisolerte gulv med svært lang levetid, like lenge som bygget ellers.

Hvor mange cm isolasjon i vegg?

I dag krever Plan- og bygningsloven 20-30 cm isolasjon i gulv, 30-35 cm i tak og 20-25 cm isolasjon i yttervegger i nye boliger.

Hvor mye isolasjon i gulv på grunn?

For trehus er gulv på grunn en vanlig løsningen, ofte med plate på mark med betongstøp, underliggende fuktsperre/radonmembran og isolasjon på drenert grunn. I praksis betyr forskriftskravene isolasjonstykkelser fra snaut 250 mm opp til 350- 400 mm – avhengig av isolasjonens varmeledningsevne og gulvets geometri.

Hvilken tykkelse til isolasjon?

Totalt bør tykkelsenisolasjonen være på minst 30–35 cm. Over isolasjonen legges det forhudningspapp for å hindre fukt og kald trekk i å komme inn i isolasjonslaget. På samme måte bør forkanten av isolasjonen dekkes da det er spesielt viktig med slik vindtetting nær raftet (overgangen mellom taket og loftsgulvet).

Hvor skal man ha dampsperre?

Dampsperren plasseres på varm side av isolasjonen. Dampsperrens viktigste oppgave er å sikre innvendig lufttetting, samt å hindre at fuktighet fra inneluften skal diffundere ut gjennom konstruksjonen med påfølgende kondensering og fare for skader.

Er det nødvendig med dampsperre?

Ved ombygging og etterisolering av boliger må man vurdere bruk av dampsperre i hvert enkelt tilfelle. Tre av fire byggskader skyldes fukt, og utett dampsperre kan være en av årsakene. Skadene blir ofte ikke synlige før 5-10 år etter at fuktsikring av vegg eller tak er feil utført.

Hva skjer uten dampsperre?

Det medfører dels nedsatt isoleringsevne, og dels en mye høyere risiko for sopp og råte. Dampsperren er nødvendig fordi vi utleder mye fukt og damp i et hus – faktisk bare ved å være i det. Når vi dusjer utledes det masser av vanndamp. Tørker du klær innendørs, avgir det fukt til luften.

Er osb diffusjonsåpen?

Diffusjonsmotstand for en 12mm OSB-plate har Sd=0,6m og kan derfor ikke uten videre betegnes som diffusjonsåpen.

Hvor tykk skal dampsperre være?

Byggforsk anbefaler dampsperre med tykkelse 0,15 mm i vegger og luftede skråtak og dampsperre med tykkelse 0,2 mm i kompakte flate tak og i golv.

Er Tyvek diffusjonsåpen?

Tyvek®-teknologien gir en ekstremt diffusjonsåpen vindsperre. Den lave vanndampmotstanden gjør at byggfukt og annen tilført fuktighet tørker raskt ut – også i den kalde årstiden.

Er dampsperre diffusjonsåpen?

Dampsperren er luft- og vanntett, men samtidig svakt diffusjonsåpen. Det gjør at fuktighet i konstruksjonene under visse forutsetninger også kan tørke innover i rommet. Dampsperren har en fast vanndampmotstand med Sd verdi på 5 meter.

Er asfaltplater vindsperre?

Asfaltplaten som er bak kan brukes som vindsperre uten Tyvek, men da må man tape alle skjøter. Slik som vi gjør det slipper vi å tape når vi ruller på Tyvek utenpå. Mange leverandører har kun et lag som standard og om kunden ønsker et ekstra lag med vindsperre så vil det som regel komme en ekstra regning.

Hvor må membranen være damptett?

Membraner er i utgangspunktet vanntette, men ikke alle er damptette. Husk at på yttervegg og mot kalde rom skal membran være damptett.

Hvilken type vindsperre er best?

Vindsperra skal hindre luftlekkasjer utenfra og samtidig sikre at fuktighet kan tørke ut innenfra. Sintef Byggforsk anbefaler vindsperrer med sd-verdi på maksimum 0,5 m og gjerne mindre enn 0,2 m. Som en tommelfingerregel kan vi si at vindsperra bør være 10 ganger mer dampåpen enn dampsperra.

Hvor lenge kan vindsperre stå uten kledning?

Vindsperren er spesielt aldringsbestandig og tåler å stå uten kledning i hele 6 måneder. Det betyr fleksibilitet i byggeperioden og trygget for lang levetid når bygget er ferdigstilt.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment