Hvor mye koster det å felle et tre?

Er det lov å felle trær på egen tomt?

Det er ulovlig å felle trær som er vernet i reguleringsplanen. Hvis du feller et vernet tre, vil vi pålegge deg å plante et nytt tre. Du må også inngå en avtale med en trepleier om vedlikehold av det nye treet for sikre at treet vokser opp. I tillegg kan du få bot, og i alvorlige tilfeller vil vi politianmelde hogsten.

Er det lov å felle trær i skogen?

Du må ha tillatelse fra grunneier for å hogge ned trær. Skal du sanke ved til bål kan du bruke tørre kvister du finner i skogen, men unngå å gjøre skade på friske trær (de brenner dessuten svært dårlig). I populære områder i for eksempel Oslomarka finnes det mange bevis på hensynsløs hogging av trær rundt leirplasser.

LES DETTE:  Når stiller vi til sommertid 2022?

Når kan man felle trær til ved?

Hugg ved i vinter

Den kalde og mørke tiden er perfekt for å rydde i skog og mark. Kulden gjør at trærne «hviler». Det betyr at de ikke tar til seg vann eller mineraler. Denne årstiden er den beste for å felle trær på tomten og hugge ved.

Hvor mye koster det å felle et tre? – Related Questions

Skal ved stables med barken opp eller ned?

Det viktigste var å stable så man fikk mest mulig luft mellom vedskiene. Det var positivt for tørkinga, og ikke minst: Hvis man skulle selge veden, gikk det med mye mindre ved på en favn dersom man stabla så man fikk betalt for mye luft også. Barken skal alltid opp. Den beskytter ved mot regn.

Kan man felle døde trær?

Som hovedregel kan du sanke kvister og greiner til bålet, så lenge materialene er døde og tørre. Du har ikke lov til å skade levende trær, ikke slå, rispe eller flenge i barken, du kan ikke slå spiker i trærne eller spenne ståltråd rundt dem.

Når er det best å kløyve ved?

Har du mulighet for å drive med vedhogst når det er kuldegrader, da får du også lettest jobb med kløyvingen. Frosne vedkubber kløyves nemlig ekstra lett. Rå vedkubber som kløyves under varmegrader er også greie å ha med å gjøre.

Hvor lenge må tømmer tørke?

— Stokkene må tørke i minimum tre år før de er klare til bruk. For å kunne holde på kontinuerlig, vi til en hver tid ha nok tømmer til tre års laftevirksomhet, sier Kolstad, som startet firmaet på begynnelsen av 1990-tallet.

LES DETTE:  Hvor lenge må man vente med å sette på varmekabler?

Når man ikke ser skogen for bare trær?

Hvis man er så opptatt av detaljer at man har mistet helheten, heter det at man ikke ser skogen for bare trær.

Hva sier naboloven om trær?

Naboloven har en egen regel om trær. Denne gir deg mulighet til å få fjernet trær som står nærmere enn 1/3 av trehøyden. Det er avstanden til hus, hage, tun eller lignende som gjelder, ikke til gjerdet. Men i villastrøk vil det i praksis være avstanden til gjerdet, fordi din hage begynner på din side av gjerdet.

Når kan du kreve at naboen fjerner tre?

Kan man kreve at naboen skal felle et tre på sin eiendom? Ja, hvis treet står nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen enn én tredjedel av treets høyde. Når et tre overskrider denne grensen, kan det bli aktuelt å be naboen om å felle det.

Hvor høyt kan et tre bli?

Trær kan bli over 100 meter høye og tidvis bli over 1 000 år gamle. I Norge kan gran bli 50 m høy og eik kan bli 1 000 år gammel. Normalt dør trærne lenge før de når slik høyde og alder. De vanligste årsakene til at trær dør er soppangrep, insektangrep og stormfelling.

Hvordan få et tre fredet?

Private kan frede trær på egen eller andres tomt, forutsatt at de har eierens samtykke til det. Dette kan gjøres ved å tinglyse en heftelse på eiendommen i form av en servitutt. Så lenge heftelsen er tinglyst vil den arves av en ny eier, og den gjelder som regel så lenge treet lever.

Er det lov å kutte trær?

Det er heller ikke lov å gjøre skade på friske trær, og bryte av greiner. Ta derfor med ved hjemmefra, med mindre du vet at du vil finne døde greiner og kvister. Det er egne regler for nasjonalparker og andre verneområder, så gjør deg kjent med reglene der du er. Plantelivet i verneområder er som regel fredet.

Kan man toppe grantrær?

” Unngå å toppe trær. Det utsetter treet for angrep av råtesopper og gir på sikt et stygt ødelagt og potensielt farlig tre. ” Ikke bruk sårmaling. Det kan gi bedre forhold for råtesopp og hindrer treets naturlige forsvarsmekanismer.

Hvor mange år kan et grantre bli?

Et grantre kan bli 40-50 meter høyt og opptil 400 år gammelt.

Hvor lang tid tar det før et tre råtner?

– For et furutre som velter kan det ta rundt 200 til 300 år før det er helt borte, mens for en gran er nok det meste borte innen 50 til 100 år, sier Olav Hjeljord. Han er professor emeritus ved Universitetet for miljø og biovitenskaps Institutt for naturforvaltning.

Hvor mange trær må det være for at det er en skog?

Det er over elleve milliarder trær i de norske skoger og nær fem milliarder av dem er bjørketrær.

Antall av ulike treslag.

Treslag Vitenskapelig navn Antall trær
Gråor Alnus incana 392 089 000
Rogn Sorbus aucuparia 327 365 000
Selje Salix caprea 152 365 000
Osp Populus tremula 121 538 000

Hvor mye tjener Norge på skog?

Totalt gikk 21.055 skogeiere i Norge med overskudd, og tjente i snitt 41.000 kroner på skogen sin. Skogeierne med positiv næringsinntekt utgjør bare en liten del av alle de personlige skogeierne – som det er drøyt 110.000 av.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment