Hvor mange skiferstein pr m2?

Produktinfo: Firkantstein 13×13
Vekt Pr. m260 kg
Tykkelse8-20 mm
Overlapp64 mm
Antall pr. m213

Hvor lenge holder skifertak?

Skiferheller for tak anslås å vare i minst 80 år, og kan ofte holde i over 100 år. Husk imidlertid at undertaket må skiftes ut oftere, i gjennomsnitt hvert 50. år. Man kan allikevel beholde takskiferen ut levetiden, ettersom den kan brukes om igjen.

Hvordan legge skifer på tak?

Tidligere ble skifer gjerne lagt rett på undertaket, altså taktro. I dag legges den som oftest på lekter og sløyfer for å sikre god lufting- og dermed høy kvalitet. Byggforsk anbefaler at det benyttes bærende taktro med folie eller asfaltbelegg under tekkingen.

Hvor mange skiferstein pr m2? – Related Questions

Er skifer vanntett?

Skifer tar ikke til seg vann og er derfor vanntett. Steinen tåler også kulde godt, i motsetning til andre tak.

Kan man slipe skifer?

Skiferen kan enten kuttes til fliser av ulik størrelse eller brekkes for et mer naturlig utseende. Skiferen kan fås i flere forskjellige farger fra grønn og rustrød til brun, grå og svart. Nuturoverflate er det vanligste, men skiferen kan også slipes for en blank, tilnærmet polert overflate.

Hvordan få bort grønske på skifer?

Akemi olje- og fettfjernepasta fjerner både talg, fett og olje. Organiske flekker fra vin, blod og grønske kan fjernes med Akemi anti-grønn power. Følg produsentens anvisning og nøytraliser skiferen ved å skylle med rent vann etter behandling.

Hva vasker man skifer med?

Vask av skifer

Ofte holder det å vaske skiferen med vann. Vil en bruke såpe, er Akemi Steinsåpe å anbefale.

Hvordan rengjøre skifer?

Slik rengjør du skifer utendørs
  1. Spyl skiferen godt med vann.
  2. For å få bort kalkutslag heller du STEINFIX 30 ut over plattingen og fordeler med en kost.
  3. La virke 5-10 minutter (må ikke tørke inn på steinen).
  4. Skyll deretter grundig med rent vann.

Hvordan feste skifer?

Limet påføres med en murskje eller tannet limsparkel. En buettannsparkel anbefales ved utendørs liming. Ved liming av skiferheller i varierende tykkelse er det best å bruke en tannsparkel med store tenner. Smør lim både på baksiden av skiferen og på underlaget (dobbeltliming) for å oppnå full limdekning.

Hvordan ble skifer til?

Skifer er en metamorf eller sedimentær bergart, dannet ved at sand, leire og grus har blitt avsatt (sedimentert) på bunnen av et større vann eller i havet. Etter hvert som tykkelsen på dette sedimentlaget økte, økte også trykk og temperatur nede i massene.

Hvordan knekke skifer?

All skifer blir hugget ut og formet for hånd.

Du trenger :

  1. Bruk en rettskie til å risse et spor der du vil at hellen skal deles. Det må ripes gjentatte ganger til du får et 1-2 mm dypt spor på den siden av hellen som skal vendes opp.
  2. Fortsett sporet på baksiden av hellen.
  3. Vend hellen, slik at baksiden vender opp.

Hva kan man bruke skifer til?

Skiferheller kan legges i sand eller i mørtel. Heller lagt i mørtel gir et svært vedlikeholdsfritt gulv, som holder grønne vekster og maur på avstand i årevis, særlig når også fugene støpes. Skiferheller som skal støpes fast kan være noe tynnere (10-20 mm) enn heller som legges i sand (25-40 mm).

Hva fuger man skifer med?

Har du limt skiferen til betong kan du fuge med skiferlim eller egne typer skiferfug, men du kan fint gå for sand/subbus eller fugefast sand her også. Hva du velger avhenger litt av hvilket utseende du vil ha på fugene.

Hva vasker man skifer med?

Vask av skifer

Ofte holder det å vaske skiferen med vann. Vil en bruke såpe, er Akemi Steinsåpe å anbefale.

Er skifer ildfast?

Er skifer ildfast? Skiferen tåler varme, kulde, regn, snø og sol, og passer godt til bekledning av piper, grunnmurer, til peiser og griller m.m. Altaskifer er ikke brennbar, men ikke ildfast.

Hvordan behandle skifer?

Skifer krever lite – både ute og inne. Utendørs holder det som regel å spyle med en vannslange. Inne benyttes rent vann, eventuelt tilsatt en mild, nøytral såpe (unngå vanlige grønnsåper som ofte har en PH-verdi som ikke er tilpasset naturstein).

Hvor gammel er skifer?

Fra naturens side er skiferen skapt ved at sedimenter av sand, leire og grus sank mot havet bunn for flere hundre millioner år siden – og ble presset sammen i lag – før den under høyt trykk over millioner av år ble til skiferstein i berg og fjell.

Hvor mye veier skifer?

Altaskifer Takskifer – Firkant
Produktinfo:Firkant
Vekt Pr. m251kg33kg
Tykkelse12-20 mm8 – 16 mm
Overlapp9,3 cm6,7 cm
Antall Pr. m23,413

Hvordan legge skifer på betong?

Har du en eksisterende betongplatting kan du lime skiferen direkte på denne med skiferlim. Det er imidlertid viktig at betongen er avrettet og har fall på minimum 1 cm. per meter for at vann skal renne av den.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment