Er tromsøpalme og kjempebjørnekjeks det samme?

Forvekslingsarter: Tromsøpalme (Heracleum persicum). Tromsøpalme likner, opptrer og håndteres på samme måte som kjempebjørnekjeks, men utbredelsen har sitt utspring fra Tromsø. Arten er, i motsetning til kjempebjørnekjeks, mest vanlig i Nord-Norge, men ses stadig oftere i Sør-Norge.

Hvor giftig er hundekjeks?

Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) er en lite farlig plante, og vil derfor ikke gi noen symptomer ved en liten smak. Har barnet ditt smakt på blad eller blomst fra hundekjeks, gi litt drikke. Hundekjeks er en vanlig skjermplante i den norske floraen, og du finner den fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord.

Er tromsøpalme giftig?

Tromsøpalme (Heracleum tromsoensis) inneheld plantesaft som kan gje kraftig utslett på hud. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du eller barnet ditt har hatt hudkontakt med tromsøpalme.

Hvordan kvitte seg med tromsøpalme?

Kutt/del opp røttene og fjern dem, eller legg dem til tørk på bakken. Slått: Tromsøpalmen må slås 3-4 ganger per år, så nær bakken som mulig. Gjenta i etterfølgende år for å tømme næringslageret i rotsystemet. Husk å fjerne kuttet plantemateriale!

Er tromsøpalme og kjempebjørnekjeks det samme? – Related Questions

Hvordan bli kvitt hundekjeks?

Hundekjeks kan motarbeides ved luking av de øvre 5 cm av røttene ved små forekomster, og pløying ved større forekomster, og gjerne omlegging til åker i noen år. Kutting anbefales ikke, siden det da stimulerer planten til mer vekst.

Hvor kommer Tromsøpalmen i fra?

Tromsøpalme kommer fra Vest-Asia, nærmere bestemt fra Tyrkia, Iran og Irak. Arten ble først introdusert til Nord-Norge; til Alta i 1836 og senere til Tromsø.

Har vi kjøttetende planter i Norge?

Kjøttetende planter i Norge

De norske kjøttetende plantene er av slektene blærerot, tettegras og soldogg, og på menyen står bare små insekter. Soldoggen vokser i myrområder og fanger insektene på de rare bladene sine. Blæreroten er rotløs, lever i vann og fanger småkryp inn i små blærer.

Hvordan kjenne igjen planter?

Med appen PlantNet Plant Identification kan du raskt og enkelt finne ut hvilke planter du ser når du er på skogstur. Appen er gratis og fås til både iPhone og Android. Appen er lagd for å identifisere planter ute i naturen, men den er mindre egnet til å identifisere stueplanter eller frukt fra kjøleskapet.

Er Sløke giftig?

Planten regnes ikke som giftig (selv om noen i tidligere tider har påstått det). Vær klar over at både sløke og kvann inneholder furokumariner, stoffer som øker hudens følsomhet for sollys og kan forårsake betennelser.

Hvordan Omplante?

Legg et 2 cm tykt lag lecakuler i bunnen av en større potte, og strø over med jord. Ta planten ut av potten, og fjern en del av den gamle jorden og eventuelle visne røtter. Separer røttene forsiktig. Sett planten i den nye potten og fyll på med jord, gi vann og fyll eventuelt på med enda mer jord.

Hvordan kjenne igjen planter?

Med appen PlantNet Plant Identification kan du raskt og enkelt finne ut hvilke planter du ser når du er på skogstur. Appen er gratis og fås til både iPhone og Android. Appen er lagd for å identifisere planter ute i naturen, men den er mindre egnet til å identifisere stueplanter eller frukt fra kjøleskapet.

Hvorfor drypper planter?

Siden planten fordamper mindre fuktighet om natten er det trykket av den nye fuktigheten som skiller ut små perler med vann på bladspissene. Den slipper rett og slett ut den fuktigheten den har til overs.

Hvordan bruke vekstduk?

Bruk vekstduk når du planter

Det forhindrer at jord kommer ned i dreneringen og tetter dreneringshullet, så plantene dine ikke blir stående med røttene i vann og råtne. Legg en vekstduk mellom laget med lecakuler og jord når du planter i krukkene.

Hvorfor legge bark i bed?

Bark bidrar til å rydde opp i hagen og gi et rent uttrykk i bed, skråninger og lignende. Under barken bør du legge barkduk. Barkduk som legges rundt eksisterende planter tillater luft, vann og næring å trenge ned til planterøttene samtidig som ugress hindres i å vokse opp.

Kan man legge bark uten duk?

Du kan enten legge barken rett på jorda eller bruke barkduk eller fiberduk under barken. Begge deler fungerer bra, men uten bruk av duk trenger du mer dekkbark, et ca. 10cm tykt lag.

Hvilken duk under singel?

Når du skal legge singel, er den en stor fordel om du først legger ut en fiberduk. Duken forhindrer at ugress etablerer seg og vokser opp gjennom singelen, men det er viktig å velge riktig duk. Den bør være ganske kraftig, lystett og UV-bestandig.

Hvor tykt lag med singel?

Vi anbefaler ca. 5 cm tykt lag av singel som topplag i gårdsplassen. Under dette bør du ha ca. 10 cm drenerende pukk.

Hvor mange cm singel?

Singelen bør legges med en tykkelse på ca 5 cm. Om ønskelig kan den komprimeres med en vibratorplate eller lignende. Trenger du singel til gårdsplassen din?

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment