Er støttemur søknadspliktig?

Du kan bygge forstøtningsmur uten å søke hvis den er inntil 1,0 meter høy og ligger minst 1,0 meter fra nabogrense. Muren kan være 1,5 meter høy hvis den ligger minst 4,0 meter fra nabogrensen.

Hvor mye pukk under støttemur?

Tilbakefylling av masser

Etter hvert som muren stables i høyden er det viktig å tilbakefylle med drenerende masser (f. eks 8-16 mm eller 16-32 mm pukk/ knuste masser). Bruk fiberduk for å skille stedlige masser fra nye, drenerende masser.

Hva koster det å sette opp en mur?

2.500 kroner per kvadratmeter, inkludert mva. Prisen inkluderer da alle kostnader knyttet til muringen. Det er imidlertid variasjon i prisen mellom ulike typer prosjekter, men vi ser at de fleste betaler et sted mellom 2.000 kroner og 4.000 kroner per kvadratmeter.

Er støttemur søknadspliktig? – Related Questions

Kan man bygge grunnmur selv?

Mye av arbeidet kan du gjøre selv, men dersom du skal bygge noe større enn en bod, trenger du hjelp av fagfolk til planleggingen. Vanskelighetsgraden stiger med krevende grunnforhold og alt skal planlegges i detalj; fra dybden på hullet, til hvordan isolasjonen skal legges.

Hvor dypt må man grave for grunnmur?

Hvor dyp skal en grunnmur være? Generelt bør du grave minst 1 meter dybde for ringmuren, pukk og isolasjon og minst 1 meter ut ifra ringmuren.

Hvor mye koster det å støpe en mur?

Prisen på grunnmur avhenger av en rekke faktorer, men i gjennomsnitt koster det omtrent 130 000 kr å støpe grunnmur eller såle. Du kan få det så billig som 60 000 kr, men noen ganger kan det koste opp mot 200 000 kr. Her skal vi se nærmere på de ulike faktorene som påvirker prisen på såle eller grunnmur.

Hvor mye koster en ringmur?

Når det kommer til prisen på en ringmur, ser vi at gjennomsnittsprisen ligger på rundt 800 kroner per løpemeter. De fleste ender opp med å betale et sted mellom 600 og 1.400 kroner per løpemeter. Merk at dette kun inkluderer prisen for materialer og bygging av selve ringmuren, ikke eventuelle grunnarbeider i forkant.

Hvordan få slett mur?

For å få muren helt slett, anbefaler han å gå over og finpusse eller helsparkle hele veggen etter at murmørtelen er på. Dette blir nok litt mer jobb, men resultatet blir både slett og godkjent ifølge brannforskriftene!

Hva koster granittmur?

Materialkostnad for blokkene hvis du tenker granmittmur er ca 1800-1900/m2 for 40cm blokker, mens 30cm koster snaut 1500/m2.

Hvordan sette opp granittmur?

Grunnarbeid
  1. Grav ut en renne som er granitt murens bredde + 20 cm bred. Dybden bør være minimum 20 cm dyp.
  2. Dekk rennen med fiberduk.
  3. Fyll i drenerende masse som f. eks singel 8-16 mm, lecaklinker 10-20 mm, evt tilsvarende.
  4. Komprimer massen.
  5. Støpe såle / Bruk av settesand 0-5 mm eller 0-8 mm.
  6. Rett av massen.

Hvordan lage fundament til støttemur?

Fundament for støttemur

Støttemursblokkene kan settes direkte på et fundament av godt komprimert grus eller knust fjell (8-16 mm eller 12-22 mm). Som en tommelfingerregel kan det sies at første blokk skal ligge under bakkenivå som et fundament.

Hvor mye koster natursteinsmur?

Vår veiledende pris for natursteinmur er kr 2.200 pr kvm + mva (kr 2.750,- pr kvm inkl mva). Dette inkluderer stein, transport og muring, men fundamentering/drenering av mursålen kommer i tillegg, det samme gjelder tilbakefylling bak mur.

Hvor ofte må mur males?

Du kan faktisk male huset ditt for ofte. Husleverandører fra Nordbohus bruker de beste produktene på markedet, og du kan da gjerne vente 10-12 år før du må male huset på nytt. Dersom du maler for ofte, kan det samle seg fukt, og det kan lettere oppstå sprekker i malingen.

Hvor mange murstein pr m2?

En murstein er 228 mm lang, 108 mm bred, 54 mm høy og fugene som regel 12 mm brede. Forbruket er 63 stk. pr. m2 fasade, men for å ta høyde for spill ved tilpasning og håndtering så anbefales det å regne med 66 stk pr.

Hvem har ansvaret for støttemur?

Dersom støttemuren er søknadspliktig, er hovedregelen at kommunen krever at jobben ansvarsbelegges. Det betyr at privatpersoner ikke selv kan utføre jobben. Vi praktiserer likevel at murer med inntil 1 meters høyde kan fritas fra krav om ansvarsrett. Dette gjelder også når støttemuren plasseres helt i nabogrensen.

Hvor høy mur uten gjerde?

Murer som er høyere enn 0,5 meter må sikres med rekkverk eller gjerde for å unngå personskader.

Hvor nærme naboen kan man grave?

Naboen er pålagt etter naboloven å varsle om at han skal sette i gang med graving som kan føre til skade eller ulempe for naboen. Det er heller ikke lov for naboen å sette i gang med graving uten å sørge for tilstrekkelig tiltak mot ras, risting, steinsprut og lignende for naboeiendommen.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment