Er osp giftig?

Siden blad og bark av osp inneholder relativt lite salisylsyre, skal det godt gjøres å innta så store mengder at man opplever giftvirkning av drogene. Overforbruk kan imidlertid føre til kvalme og oppkast. Osp er kontraindikert ved overfølsomhet for salisylsyre og tendenser til magesår.

Hvor finner man osp?

Osp finner man i nesten hele Europa, i Asia og i Nord-Afrika. Den vandret inn i Norge like etter siste istid og er vanlig i hele landet fra fjord til 1200 moh.. og fra Lindesnes til Øst-Finnmark. Treslaget er utbredt over hele landet, men de største osperessursene finner du i Telemark og Agderfylkene.

Hva kjennetegner osp?

Ospetrær kan bli 20 meter høye, men på skrinn jord er trærne mye mindre. Stammene er glatte og olivengrønne når trærne er unge, og i øvre deler på eldre trær. Eldre stammer sprekker opp og er mørkere.

Hva kan man bruke osp til?

Osp er et allsidig treslag og et tradisjonsrikt byggemateriale til forskjellige konstruksjoner som driftsbygninger, fjøs og bolverk. Det brukes også som panel, gjerne i badstuer, siden den ikke inneholder harpiks og har lav varmeledningsevne.

Er osp giftig? – Related Questions

Er osp bra ved?

De tresortene som egner seg minst for vedfyring er osp, gran og gråor, da disse brenner raskt opp og gir minst varmeutbytte pr. volum. Når du skal kjøpe ved, og du blir tilbudt blandingsved, lønner det seg å spørre om hvilke tresorter den inneholder, og gjerne fordelingen av dem.

Hvordan tørke osp?

Forsøkene viste at tørking av osp til 10 % med våttemperatur 50 – 60 °C og middels til skarp tørkekraft ga bra resultater både når det gjelder sprekk, soppskader og fargeendringer. Kondisjonering i 18 timer med en likevektsfuktighet 4 % over midlere sluttfuktighet, ga også trelast med lite spenninger.

Hvem spiser osp?

Bever, elg og hare setter også pris på det næringsrike kambiet i ospa. Noen steder er beitepresset fra elg faktisk så stort at få osper får vokst opp. Men ospa kan ikke bevares slik vi ofte prøver å ta vare på natur; ved å sette av et naturreservat og si at det skal få stå i fred.

Hvordan er osp som ved?

Osp har en jevn og lys ved med liten fargeforskjell mellom yteved og kjerne. Best synes forskjellen i stokkendene på nylige felte trær, idet yteveden er noe lysere og litt glassaktig på grunn av at den har høyere vanninnhold enn kjerneveden.

Hvordan brenner osp?

Osp – tresorten fyrstikker er laget av. Årsaken er at osp brenner jevnt med rolig flamme og at treet er lett å dele jevnt. Brennverdien er ikke av de beste, men siden den er lett å kløyve gir den fin opptenningsved.

Er ask og osp det samme?

Osp har små, nesten runde blader som skjelver ved det minste vindpust, ask har bladene parvis, bøk har grå stamme og blir meget store og gamle, lind har blader med hjerteform. Nå kan du åtte tresorter!

Hvilken tresort gir mest varme?

Kongen på haugen er bøk, en skikkelig hardhaus som varmer godt. Bøk har brennverdi på rundt 3000 kwH per fastkubikk m3. Den vanligste tresorten vi bruker som fyringsved i Norge er bjørk, den gir 2650 kwH. Så har du de noe mykere treslagene som furu, gran og or på rundt 2200 kwH.

Når beskjære osp?

Osp tåler sterk skjæring, men den skjæres sjelden. Beste tidspunkt for beskjæring er om våren før veksten tar til.

Hva slags tresort er det mest av i Norge?

Trærnes ti på topp – i antall
  • Bjørk: 4,9 milliarder.
  • Gran: 3,2 milliarder.
  • Furu: 1,5 milliarder.
  • Gråor: 392 millioner.
  • Rogn: 327 millioner.
  • Selje: 152 millioner.
  • Osp: 121 millioner.
  • Hassel: 102 millioner.

Er det farlig å fyre med gran?

For grana spraker, og gnister slår alle veier. Da er bjørk best. Gran er fin både som opptenningsved og for å vedlikeholde varmen etter at du har fått god fyr.

Hvor mye ved gir et tre?

Vi regner et hogstmodent tre på rundt 1 kubikk og mer som et stort tre, mens et tre på 0,3 kubikk ses på som lite.

Hvilket tre gir best ved?

Resultatene viste at de tyngste treslagene hadde høyest brennverdi. – Helt på topp kom kristtorn, deretter barlind, bøk, eik, ask og så først rogn, litt over alm i brennverdi, forteller Gjølsjø. Kristtorn og barlind er arter som aldri blir noe særlig større enn 10-12 meter høye. – Men veden er svært tung og sterk.

Hvor mye varme gir 1 kg ved?

1 kg trevirke med 20 % vanninnhold har en brennverdi på ca 4,1 kwh. Hvis vanninnholdet reduseres til 15 % øker brennverdien til 4,4 kwh eller ca 7 %.

Hva brenner best av gran og furu?

Gran og furu (nåletrær, bløte tresorter) er best. Bjørk, ask, bøk, lind, lønn og poppel (løvtrær, harde tresorter) kan også være egnet. Tyrived i furustubber og rotvelt brenner svært godt, men soter mye. Både tørr og frisk fjellbjørk er egnet.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment